Het Bestuur

Het bestuur van Stichting Regio Zwolle Volleybal ziet er als volgt uit.

Gert van Driel

Voorzitter

Vacant

Secretaris

voorzitter@regiozwollevolleybal.nl

Roel Reinders

Penningmeester

financien@regiozwollevolleybal.nl

Els Evenboer

Communicatie

communicatie@regiozwollevolleybal.nl

Hester Wermink

Technisch manager

tz@regiozwollevolleybal.nl

Rinske Schoenmaker

Operationeel manager

tz@regiozwollevolleybal.nl

Vacant

Marketing & Sponsoring

tz@regiozwollevolleybal.nl